Motorex kontakti

Poslovnica Bihać 1

Adresa i kontakti
Ul. Irfana Ljubijankića bb 77 000 Bihać
Tel: +387 37 351 833 i +387 37 351 022

Poslovnica Lukavac

Adresa i kontakti
Milerova bb 75 300 Lukavac
Tel: +387 35 553 558 i +387 35 555 767

Poslovnica Tuzla 1

Adresa i kontakti
Ul. Druge tuzlanske brigade 19 (kod Crvenih 7) 75 000 Tuzla
Tel: +387 35 253 358 i +387 35 260 617

Poslovnica Živinice

Adresa i kontakti
Ulica Treća br.97 75 270 Živinice
Tel: +387 35 773 152 i +387 35 773 447

Poslovnica Jelah

Adresa i kontakti
Ul. Kapetana Gradaščevića bb 74 264 Jelah
Tel: +387 32 667 830

Poslovnica Srebrenik

Adresa i kontakti
Ul. Ibrahima Cvike 3 75 350 Srebrenik
Tel: +387 35 231 057

Poslovnica Sarajevo – Hrasno

Adresa i kontakti
Ul. Novo Sarajevo – Triglavska 4 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 614 506 i +387 33 616 546

Poslovnica Prnjavor

Adresa i kontakti
Ul. Magistralni put 15, 78 430 Prnjavor
Tel: +387 51 655 408 i +387 51 660 6365

Poslovnica Sarajevo – Stup

Adresa i kontakti
Ul. Davorina Popovića 3 71 210 Ilidža – Sarajevo
Tel: +387 33 693 317 i +387 33 693 367

Poslovnica Cazin

Adresa i kontakti
Ul. Mala Lisa bb 77 220 Cazin
Tel: +387 37 538 197 i +387 37 536 061

Poslovnica Prijedor

Adresa i kontakti
Ul. Petra I Oslobodioca bb, 79 000 Prijedor
Tel: +387 52 211 391 i +387 52 483 176

Poslovnica Sarajevo – Bare

Adresa i kontakti
Ul. Alipašina 115 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 486 570 i +387 33 485 906

Poslovnica Doboj

Adresa i kontakti
Ul. Vidovdanska 42, 74 000 Doboj
Tel: +387 53 236 844 i +387 53 485 482

Poslovnica Zenica

Adresa i kontakti
Ul. Aleja Šehida 14 72 000 Zenica
Tel: +387 32 226 254 i +387 32 226 255

Poslovnica Gračanica 1

Adresa i kontakti
Ul. Mehmeda Ahmedbegovića bb 75 320 Gračanica
Tel: +387 35 700 196 i +387 35 702 909

Poslovnica Gradačac

Adresa i kontakti
Sarajevska bb 76 250 Gradačac
Tel: +387 35 818 873 i +387 35 818 874

Poslovnica Sarajevo - Ilidža

Adresa i kontakti
Ul. Blažujski drum bb 71 210 Ilidža – Sarajevo
Tel: +387 33 763 281 i +387 33 763 282

Poslovnica Visoko

Adresa i kontakti
Ul. Donja Zimča bb 71 300 Visoko
Tel: +387 32 742 404 i +387 32 742 405

Poslovnica Kakanj

Adresa i kontakti
Ul. 311 Lahke brigade bb 72 240 Kakanj
Tel: +387 32 552 490 i +387 32 552 491

Poslovnica Sarajevo – Buća Potok

Adresa i kontakti
Ul. Safeta Zajke 12 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 789 720 i +387 33 789 721

Poslovnica Velika Kladuša

Adresa i kontakti
Ul. Prve muslimanske brigade bb 77 230 Velika Kladuša
Tel: +387 37 775 031 i +387 37 775 032

Poslovnica Tuzla2

Adresa i kontakti
3. Tuzlanske brigade 11, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 312 911

Poslovnica Teslić

Adresa i kontakti
Ul. Donji Ruževići bb, 74 270 Teslić
Tel: +387 53 431 885 i +387 53 431 886

Poslovnica Derventa

Adresa i kontakti
Ul. Kninska bb, 74 400 Derventa
Tel: +387 53 351 334 i +387 53 351 335

Poslovnica Brčko

Adresa i kontakti
Ul. Dejtonska bb, 76120 Brčko
Tel: +387 49 591 811 i +387 49 591 812

Poslovnica Novi Grad

Adresa i kontakti
Ul. Branka Ćopića 10, 79220 Novi Grad
Tel: +387 52 751 003 i +387 52 752 210

Poslovnica Sanski Most

Adresa i kontakti
Ul. Bulevar 7. Korpusa, 79260 Sanski Most
Tel: +387 37 680 267 i +387 37 680 277

Poslovnica Modriča

Adresa i kontakti
Ul. Svetosavska 50, 74 480
Tel: +387 53 813 820 i +387 53 813 830

Poslovnica Vitez

Adresa i kontakti
Ul. PC-96 (preko puta FIS-a), 72250 Vitez
Tel: +387 30 717 290 i +387 30 717 291

Poslovnica Kiseljak

Adresa i kontakti
Ul. Bana Josipa Jelačića 111, 71250 Kiseljak
Tel: +387 30 877 060 i +387 30 877 061

Poslovnica Bugojno

Adresa i kontakti
Podgaj II bb, 70230 Bugojno
Tel: +387 30 252 260 i +387 30 252 263

Poslovnica Goražde

Adresa i kontakti
22 maj br. 31 73000 Goražde
Tel: +387 038 224 400 i +387 038 224 411

Poslovnica Mostar

Adresa i kontakti
29. Hercegovačke udarne divizije bb 88 000 Mostar
Tel: +387 36 570 335 i +387 36 570 336

Poslovnica Bijeljina

Adresa i kontakti
Stefana Dečanskog 174
Tel: +387 55 490 224 i +387 55 490 225

Poslovnica Gračanica 2

Adresa i kontakti
Ul. Donja Lohinja bb 75 320 Gračanica
Tel: +387 35 714 203 i +387 35 714 482